Dodała, że zmiany wprowadzone w ustawie dają swobodę do przeprowadzania badań naukowych. W rzeczywistości jednak oznacza to brak możliwości wyciągania konsekwencji prawnych za użycie np. stwierdzenia “polskie obozy zagłady”. Po raz kolejny władze polskie ugięły się ulegając presji Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Izraela. 

Oświadczenie Departamentu Stanu jest pierwszą oficjalną reakcją władz amerykańskich na uchwalenie przez Sejm RP, a następnie przyjęcie przez Senat bez poprawek nowelizacji ustawy o działalności Instytutu Pamięci Narodowej, którą prezydent Andrzej Duda podpisał tego samego dnia.