Film jest częścią pracy dyplomowej z lat 90 tych dotyczącej usprawniania sprzętu komputerowego. Aż łza kręci się w oku.