Osoby niepełnosprawne już same będą pokonywać przeszkody, które do tej pory stanowiły problemem nie do pokonania. Wózek przyszłości dla którego schody to nieznacząca przeszkoda.