Możliwości są ogromne. Jedną z nich jest współpraca z naszym przemysłem obronnym. SKB Drive Tech mogłaby zapewnić Siłom Zbrojnym bezpieczeństwo dostaw oraz ciągły dostęp do układów mocy dla różnych typu samochodów bez sprowadzania ich od zachodnich dostawców.

Jednym z naszych klientów jest Volvo ze swoimi wywrotkami ciężkimi TEREX. Dlatego obecnie mamy szerokie pole do działania, jesteśmy otwarci również na nowe rynki. Nie mogę zdradzić konkretnych informacji dotyczących umów dla sektora wojskowego, gdyż nie życzą sobie tego klienci – są to umowy objęte tajemnicą. Mogę jednak powiedzieć, że dzięki know-how firmy Webster Drives mamy dostęp do rynków na całym świecie od USA przez Bliski Wschód aż po Singapur. Przykład takiej firmy jak SKB pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa mogą rozwijać się dynamicznie w oparciu o potencjał endogenny. Krajowy kapitał oraz wysiłek polskich konstruktorów i technologów pozwolił na opracowanie bardzo nowoczesnego zawieszenia niezależnego. Powoduje to, że SKB Drive Tech to rzadki jeszcze w Polsce przypadek połączenia posiadanych mocy produkcyjnych z wypracowywanym kapitałem intelektualnym. Jednym z kolejnych kroków pozwalających na przeskoczenie luki technologicznej może być pozyskiwanie nowoczesnych technologii w drodze przejęć i taka próba została podjęta przez SKB”. mówi Jakub Kowalski prezes SKB Drive Tech

wRealu24.pl