Bardzo w wielu, ba nawet większości z tych małych elementów zwyczajnie nie zauważamy w codziennym zgiełku – co nie zmienia faktu, że bez nich, nasze życie nie byłoby tak łatwe i zorganizowane. Dlatego też, podstawowa chociażby wiedza na temat tego, jak poszczególne elementy działają, może w przyszłości pomóc nam w nagłej sytuacji – chociażby takiej, w której jakaś część zawiedzie i przyjdzie nam ją samodzielnie wymieniać.

Czym są bezpieczniki

W najprostszym tłumaczeniu, bezpiecznik to urządzenie z grupy zabezpieczających, który ochrania układ, obwód elektryczny lub mechanizm, przed określonym czynnikiem zewnętrznym – który mógłby spowodować przeciążenie, a co za tym idzie uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie całego urządzenia.

Mówiąc jeszcze prościej – bezpieczniki stanowią swego rodzaju zaporę, przed niechcianymi zmianami w układzie, takimi jak skoki napięcia prądu czy zmiany ciśnienia.

Podział bezpieczników

Podziału bezpieczników, można dokonać pod względem konkretnych czynników. Najobszerniejszym z nich, jest zagrożenie – czyli zbyt duża wartość danego czynnika takiego jak napięcie czy ciśnienie. Ze względu na czynnik zagrażający, bezpieczniki dzielimy na:

  • Ciśnieniowe

Wyróżniamy tu bezpieczniki chroniące od nadmiernego wzrostu ciśnienia (nadciśnieniowe), oraz te, które zapobiegają uruchomieniu urządzenia przy zbyt niskim ciśnieniu (niedociśnieniowe).

  • Elektryczne

Wśród których możemy wyróżnić bezpieczniki topikowe – które chronią przed nadmiernym natężeniem prądu (zastosowane w nich spoiwo topi się tym szybciej, im większe jest natężenie prądu, a po jego stopieniu, następuje przerwanie obwodu elektrycznego). Drugi rodzaj bezpieczników elektrycznych, nazywany jest gazowydmuchowymi – w których przy zbyt dużym napięciu, wydmuchiwany jest gaz, dzięki czemu obwód zostaje przerwany.

  • Gazowe

W przypadku instalacji gazowej, będą to – bezpieczniki płynowe, obecności gazu, obecności płomienia oraz przepływowe. Kolejną grupą bezpieczników gazowych, są te wykorzystywane w spawalnictwie, wyróżniamy tu acetylenowe i przypalnikowe.

  • Mechaniczne

Stosowane w różnego rodzaju sprzętach, dzielą się natomiast na trzy podgrupy – blokujące (chroniące od nieupoważnionego użycia, stosowane np. w broni palnej), dynamiczne (sterujące mechanizmem blokującym, w zależności od występujących czynników zewnętrznych, stosowane chociażby w wiązaniach narciarskich, które rozpinają się przy zbyt dużym przeciążeniu), a także bezpieczniki kinetyczne.

  • Termiczne

Chroniące przed mrozem, stosowane przykładowo w instalacji centralnego ogrzewania, oraz przeciwoparzeniowe, chroniące przed nadmiernym wzrostem temperatury w układzie.

Inne kryteria podziału

Bezpieczniki można podzielić także, według sposobu działania – wyróżniamy pośrednie i bezpośrednie, według „krotności” użycia – jednokrotne i wielokrotne, a także wg. Wymaganej obsługi – bezobsługowe oraz obsługowe.

Jak wybrać odpowiedni bezpiecznik?

Oczywiście podstawowym kryterium, będzie dopasowanie odpowiedniego rodzaju bezpiecznika, do układu czy też urządzenia w którym planujemy go zastosować, a także do zagrożenia, przed którym ma ochraniać daną maszynę czy obwód elektryczny. Jednak jak w przypadku każdego chyba elementu elektronicznego, ogromne znaczenie ma jakość i niezawodność, dlatego ważne by zaopatrywać się w bezpieczniki, u dostawców zapewniających zarówno jakość jak i niezawodność – takich jak ten – dzięki czemu będziemy mieć pewność, że nasz układ będzie odpowiednio zabezpieczony, na możliwie długi czas.

MS
Artykuł został przygotowany we współpracy z firmą velcom.com.pl.